Gott nytt år – nu börjar kravexperten blogga!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Gott nytt år!

Så var det dags för Kravexperten.se att se dagens ljus! Detta premiärinlägg kommer, i sann kravhanteringsanda, att handla om vilket behov som denna blogg möjligen kan fylla. Med andra ord så ställer jag kravanalytikerns grundfråga #1 ”Varför?”. I det här fallet riktar jag frågan till mig själv – och besvarar den också.

1. Förståelse

Det finns en del engelskspråkiga sajter och bloggar som skriver om kravhantering – mer eller mindre dedicerat. Många av dessa är mycket bra och givande men jag är övertygad om att språket har stor betydelse för verklig förståelse. ”Mitt språks begränsningar är min världs begränsningar” sa Ludwig Wittgenstein som utforskade språkets betydelse för tänkandet. Tanken är grunden till vår förståelse så om tanken begränsas av språket, då begränsas också förståelsen av språket. Om man nu håller med Wittgenstein. Och mig.

I Sverige  är vi i Europeiska mått mätt förvisso relativt duktiga på engelska. Inom systemutvecklingens domäner så är engelska uttryck och begrepp också mycket vanliga. Men vi ska också vara medvetna om våra begränsningar och jag tror att en person med svenska som modersmål har bra mycket lättare för att ta till sig en förklaring på svenska.

Och kravhantering handlar ju om kommunikation så på kravexperten.se tar jag bort det första potentiella hindret, språket, och börjar således också definiera den primära målgruppen: personer med svenska som modersmål.

2. Kunskap

Kravhantering är en ung disciplin. Så ung att de flesta som idag arbetar med det – eller borde arbeta med det – aldrig har läst det som ämne i skolan eller har möjlighet att få en mentor med lång beprövad erfarenhet. Enstaka kurser är naturligtvis bra att ta och böcker bör man läsa men erfarenhet, som krävs för att använda teorin på rätt sätt, tar tid att få. Med denna bloggen hoppas jag kunna dela med mig av den kunskap och erfarenhet jag själv tillskansat mig.

Kanske lyckas jag förklara ett arbetssätt eller ett begrepp på ett bra sätt. Kanske lyckas jag ge tips i rätt riktning för att hantera utmaningar inom kravhantering. Kanske lyckas jag bekräfta en uppfattning eller dementera en myt. Det är en förhoppning men också en förväntan. Därför välkomnar jag återkoppling och diskussion och räknar med att jag också kommer att lära mig mer.

Och kravhantering handlar ju inte bara om målet, utan även om den gemensamma resan, utforskandet, vägen mot ökad kunskap. På kravexperten.se tar vi därför, med förankring i teori och praktik, de första stegen mot ökad kunskap.

3. Utveckling

Utmaningarna med krav på system har man känt till och brottats med sedan 1970-talet. Från början var systemutveckling och kravanalys en ren ingenjörsdisciplin och under årens lopp har  det tagits fram mängder med metoder och angreppssätt för att lyckas bygga rätt system till rätt kvalitet i rätt tid. Många gånger visar sig metoderna vara innovativa, inte sällan är det bara gammal kunskap i ny förpackning eller utformning.

Men kravhantering som särskild disciplin är fortfarande relativt ung och naturligtvis under ständig utveckling. Det har aldrig handlat om bara klassisk ingenjörsmässighet, men allt mer har fokus hamnat på kommunikation och ekonomi. Och den spännande utvecklingen fortsätter.

Så på kravexperten.se fortsätter jag att bevaka, delta och bidra i denna spännande utveckling!

 

Andra bloggar om kravhantering

Här är några befintliga bloggar som har som syfte att sprida tankar och kunskap kring kravhantering. Tipsa gärna om fler. Det kan bli till ett länkskafferi.

Engelskspråkiga:

Svenska:

  • Kravbloggen, drivs av Require AB. Startade för ganska exakt en månad sedan, 6 december 2012
  • Kravanalys.se, drivs av Andreas Hägglund på Systemvaruhuset. Startade 23 december 2013.

Det är roligt att se fler bloggar på svenska och att Andreas Hägglund delar mitt perspektiv på språket med ansatsen att det är lättare att ta till sig kunskap, diskutera och reflektera på svenska.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail